Privacybeleid

Er zijn veel verschillende manieren waarop u onze diensten kunt gebruiken: om informatie te delen, met andere mensen te communiceren of om nieuwe inhoud te maken.

Wanneer u informatie met ons deelt, bijvoorbeeld door een account bij ons aan te maken, kunnen we die diensten nog verder verbeteren – om u te helpen contact te leggen met mensen of om het delen met anderen sneller en eenvoudiger te maken. Als u onze diensten gebruikt, willen we dat u duidelijk weet hoe we informatie gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen.

Indien onze verwerking van uw informatie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) valt, of de California Consumer Privacy Act (“CCPA”), dan zijn de secties van dit Privacybeleid in Bijlage 1 – Uw Rechten – op u van toepassing.

Ons Privacybeleid zet uiteen:

 • Welke informatie we verzamelen en waarom we deze informatie verzamelen.
 • Hoe we deze informatie gebruiken.
 • De keuzes die we aanbieden, waaronder hoe u toegang kunt krijgen tot gegevens en informatie en hoe u ze bij kunt werken.

We hebben geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet bekend bent met termen zoals cookies, IP-adressen en browsers, dan raden wij u aan om eerst meer over deze sleutelbegrippen te lezen. Wij hechten belang aan uw privacy; of u nu pas bent toegetreden tot SafetyCulture of reeds langdurig klant bent, neem de tijd om onze praktijken te leren kennen – en als u vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Transparantie en keuzes

Mensen hebben verschillende privacykwesties. Het is ons doel om duidelijk te maken welke informatie we verzamelen, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en zodat u kunt bepalen met wie u informatie deelt. Door aan ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit Privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van deze site of de producten en/of diensten die hierop of via deze weg worden aangeboden.

U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden geblokkeerd, inclusief cookies die verband houden met onze diensten, of om aan te geven wanneer een cookie door ons wordt ingesteld. Het is echter belangrijk om te onthouden dat het mogelijk is dat veel van onze diensten niet goed functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet zult kunnen inloggen op SafetyCulture of onze andere diensten zult kunnen gebruiken.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie om een betere dienstverlening te bieden aan al onze gebruikers – van het uitzoeken van basisgegevens zoals de taal u spreekt, tot meer complexe zaken zoals welke aangeboden content het nuttigst voor u is.

We verzamelen informatie op de volgende manier:

 • De informatie u ons geeft. We verzamelen informatie over u en uw bedrijf wanneer u zich registreert voor een account bij ons, uw profiel aanmaakt of wijzigt, onze diensten of onze websites gebruikt of gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot wanneer u uploadt, downloadt, samenwerkt aan of inhoud deelt, waaronder foto’s en video’s). Dergelijke content omvat alle persoonlijke informatie of andere gevoelige informatie die u wenst te verstrekken. Voor veel van onze diensten moet u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een account bij ons. Wanneer u dit doet, vragen we om persoonlijke informatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of creditcard. We kunnen uw naam, e-mailadres of afbeelding doorgeven aan andere gebruikers in uw organisatie, of aan gebruikers die op een andere manier aan uw account zijn gekoppeld, om te helpen bij het delen of het maken van aanbevelingen.
 • Informatie die we verkrijgen van uw gebruik van onze diensten. We kunnen informatie verzamelen over de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een website bezoekt die onze diensten gebruikt of wanneer u onze content bekijkt en ermee omgaat. Deze informatie houdt ondermeer in:
  • Apparaatinformatie – We kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen (zoals uw hardwaremodel, besturingssysteemversie, unieke apparaat-ID’s en mobiele netwerkinformatie inclusief telefoonnummer). We kunnen uw apparaat-ID’s of telefoonnummer aan uw account koppelen.
  • Loggegevens – Wanneer u onze diensten gebruikt of door ons geleverde content bekijkt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan in serverlogboeken. Dit kan ondermeer het volgende omvatten:
   • details over de manier waarop u onze dienst gebruikt, zoals uw zoekopdrachten;
   • telefonieloggegevens zoals uw telefoonnummer, nummer van de beller, doorschakelnummers, tijd en datum van oproepen, duur van oproepen, SMS-routeringsinformatie en soorten oproepen;
   • Internet Protocol-adres;
   • informatie over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en het tijdstip van uw verzoek en de verwijzings-URL; en
   • cookies die uw browser of uw account op unieke wijze kunnen identificeren.
  • Contactgegevens – Wanneer u ervoor kiest om de SafetyCulture-dienstverlening te gebruiken om leden van uw lijst met contacten uit te nodigen om een actie of een sjabloon te bekijken, of deel uit te maken van uw organisatie, dan kunnen we bepaalde contactgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen verzamelen, synchroniseren en opslaan. Deze informatie kan naar onze servers worden verzonden om die leden van uw lijst met contactpersonen te voorzien van een uitnodiging om deel te nemen aan de SafetyCulture-dienstverlening zoals door u aangegeven.
  • Locatie-informatie – Wanneer u een dienst van SafetyCulture met locatiefunctie gebruikt, kunnen we informatie over uw werkelijke locatie verzamelen en verwerken, zoals GPS-signalen die worden verzonden door een mobiel apparaat. We kunnen ook verschillende technologieën gebruiken om de locatie te bepalen, zoals sensorgegevens van uw apparaat die bijvoorbeeld informatie kunnen leveren over nabijgelegen wifi-toegangspunten en zendmasten.
  • Unieke aanvraagnummers – Bepaalde diensten bevatten een uniek aanvraagnummer. Dit nummer en de informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de toepassing) kunnen naar ons worden verzonden wanneer u die dienst installeert of verwijdert, of wanneer die dienst periodiek contact opneemt met onze servers, zoals bijvoorbeeld voor automatische updates.
  • Lokale opslag– We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan met behulp van mechanismen zoals browserwebopslag (inclusief HTML 5 ) en applicatiegegevenscaches.
  • Cookies en anonieme identifiers – We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze diensten bezoekt, en dit kan het verzenden van een of meer cookies betekenen of anonieme identifiers naar uw apparaat. We gebruiken ook cookies en anonieme identificatiegegevens wanneer u gebruikmaakt van diensten die wij aanbieden aan onze partners, zoals advertentiediensten of SafetyCulture-functies die op andere sites kunnen verschijnen.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

We kunnen de informatie die we verzamelen, waaronder uw persoonlijke gegevens en transactie-informatie gebruiken, van al onze diensten op een of meer van de locaties waar SafetyCulture actief is, of anderszins zaken doet (deze locaties zijn momenteel Australië, de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en de Filippijnen) voor de volgende doeleinden:

 • voor interne en service-gerelateerde doeleinden, zoals het bieden, onderhouden, verbeteren en personaliseren van onze diensten, om nieuwe diensten te ontwikkelen en de rechten, eigendommen of veiligheid van SafetyCulture en onze gebruikers te beschermen;
 • om met u te communiceren zodat we u informatie kunnen aanbieden waarvan we denken dat ze nuttig of relevant voor u zouden kunnen zijn;
 • om onze diensten en gerelateerde dienstverlening te kunnen promoten;
 • om informatie te analyseren om geaggregeerde geanonimiseerde dataproducten aan derden te kunnen aanbieden;
 • om het delen van geaggregeerde en geanonimiseerde informatie met derden, inclusief transactiegegevens, te kunnen vergemakkelijken. Een voorbeeld van geanonimiseerde informatie is het aantal keren dat een sjabloon wordt gebruikt of locatiegegevens worden gebruikt, die door die derden kunnen worden aangewend om een oordeel te vormen over de organisatie die de software gebruikt, maar niet over personen wiens gegevens worden verwerkt met behulp van de software;
 • om het Privacybeleid en onze Algemene Vorwaarden voor het gebruik van onze diensten en websites af te dwingen;
 • om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten te kunnen volgen en analyseren en voor marketing- of reclamedoeleinden of om u op maat gemaakte content aan te kunnen bieden;
 • om frauduleuze transacties, ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze diensten en andere illegale of ongebruikelijke activiteiten te kunnen onderzoeken en voorkomen;
 • om de naam die u opgeeft voor uw SafetyCulture-profiel te gebruiken voor alle diensten die we aanbieden en waarvoor een SafetyCulture-account vereist is. Daarnaast kunnen we vorige namen die aan uw SafetyCulture-account zijn gekoppeld, vervangen, zodat u consistent vertegenwoordigd bent in al onze diensten. Als andere gebruikers reeds beschikken over uw e-mailadres of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden, dan kunnen we ze uw openbae SafetyCulture-profielinformatie tonen, zoals uw naam en foto;
 • wanneer u contact met ons opneemt, om uw communicatie te registreren om zo eventuele issues op te lossen. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten, zoals u op de hoogte stellen van aanstaande wijzigingen of verbeteringen;
 • van cookies en andere technologieën, om uw gebruikerservaring en de algehele kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • om informatie van de ene dienst, inclusief persoonlijke informatie, te combineren met andere SafetyCulture-services – bijvoorbeeld om het gemakkelijker te maken om dingen te delen met mensen die u kent;
 • zoals anders vermeld in dit Privacybeleid.

Om de informatie die we verzamelen te kunnen gebruiken, is het mogelijk dat we van onze systemen vereisen dat ze toegang krijgen tot uw informatie en deze vastleggen op het scherm, opslaan, filmen en/of scannen. Indien gepast of vereist door wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we uw toestemming vragen voordat we informatie gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bewaren van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de tijd die nodig is om de diensten te leveren die we voor u uitvoeren, of om andere doeleinden te realiseren zoals die in dit Privacybeleid worden beschreven. U kunt altijd een verzoek indienen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens of dat we deze verwijderen.

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens voor een vastgestelde perioden te bewaren. Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben, zorgen we ervoor dat uw gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd.

Om onze voorwaarden met betrekking tot fraudepreventie, het identificeren, indienen of oplossen van juridische claims en/of voor het onderhouden van een correcte administratie, kan het zijn dat we bepaalde persoonlijke informatie moeten bewaren nadat we stoppen met het leveren van producten of diensten.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie buiten Australië

SafetyCulture verwerkt persoonlijke informatie op onze servers in een groot aantal landen over de hele wereld. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op een server buiten het land waar u woont.

We kunnen persoonlijke informatie buiten Australië bekendmaken aan derden voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid.

Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan derden die buiten Australië wonen. Wanneer we uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat een ontvanger in het buitenland met dergelijke informatie omgaat op een manier die in overeenstemming is met de Australische Privacy-beginselen.

Informatie die u deelt

Bij veel van onze diensten kunt u informatie met anderen delen. Houd er rekening mee dat wanneer u informatie openbaar deelt, deze door zoekmachines kan worden geïndexeerd. Onze diensten bieden u verschillende opties voor het delen en verwijderen van uw content.

Informatie die we delen

We delen geen persoonlijke informatie met derden tenzij één van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Met uw toestemming
  We delen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties of personen buiten SafetyCulture wanneer we daar uw toestemming voor hebben.
 • Met accountbeheerders
  Als uw account namens u wordt beheerd door een organisatiebeheerder, dan hebben de beheerder en de resellers die gebruikersondersteuning bieden aan uw organisatie toegang tot uw informatie (inclusief uw e-mailadres en andere gegevens).
  Uw accountbeheerder is eventueel in staat om:

  • statistieken met betrekking tot uw account te bekijken;
  • uw wachtwoord te wijzigen;
  • de toegang tot uw account op te schorten of op te zeggen;
  • informatie, opgeslagen als onderdeel van uw account, te openen of behouden;
  • uw account-informatie te ontvangen om te voldoen aan de geldende wetgeving, regelgeving, wettelijke procedures of afdwingbare overheidsverzoeken;
  • uw mogelijkheid te beperken om informatie te verwijderen of bewerken.

  Raadpleeg het privacybeleid van uw accountbeheerder en reseller voor meer informatie.

 • Met externe dienstverleners
  Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie openbaar maken aan:

  • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-serviceproviders, gegevensopslag of -beheer, webhosting- en serverproviders, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers, marketing- of advertentieproviders , leveranciers van klantlevenscyclusbeheer, gegevensanalyse- of rapportageproviders, financiële systemen, cyberbeveiligingsproviders, projectbeheer- of samenwerkingsproviders, test-, onderzoeks- en waarschuwingstools, e-mailserviceproviders en betalingssysteembeheerders;
  • onze bestaande of potentiële tussenpersonen of bedrijfspartners;
  • derden, inclusief tussenpersonen of onderaannemers, die ons bijstaan in het leveren van informatie, producten, diensten of directe marketing aan u.
 • Om fraude, veiligheids- of technische problemen aan te pakken
  We delen uw persoonlijke informatie met vertrouwde derden wanneer dit noodzakelijk is om fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen, of op andere wijzen tegen te gaan.
 • Voor wettelijke redenen
  We kunnen uw informatie vrijgeven indien vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving of in het kader van een actueel of toekomstig juridisch proces (inclusief indien redelijkerwijs noodzakelijk geacht voor het afdwingen van de toepasselijke Servicevoorwaarden of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen). We kunnen bepaalde informatie aan dergelijke regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie bekend maken als we daarvoor een verzoek ontvangen, en indien toegestaan onder de AVG, de CCPA en andere wetgeving.
 • Fusie of overname
  Als we fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de nieuwe eigenaren van het bedrijf en hun adviseurs. We zullen de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie blijven waarborgen en de betrokken gebruikers op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via een bericht naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld) voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

We kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie openbaar en met onze partners delen, zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde websites. We kunnen bijvoorbeeld informatie openbaar delen om trends over het algemene gebruik van onze diensten aan te tonen. Dit kunnen ook overheidsinstanties, groepen van bedrijfstakken, verzekeraars en onderwijs-/opleidingsinstellingen zijn.

Informatiebeveiliging

We hebben krachtige maatregelen genomen met betrekking tot de beveiliging van de informatie die we over u verzamelen en opslaan (ondermeer het gebruik van netwerk- en databasebeveiligingsmaatregelen) en zullen al het mogelijke doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Met name:

 • We versleutelen veel van onze diensten met Secure Sockets Layer (SSL) of Transport Layer Security (TLS).
 • We evalueren onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot onze systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot onze werknemers, contractanten en agenten die deze informatie nodig hebben om ze voor ons te verwerken, en zij zijn onderworpen aan strikte contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen gedisciplineerd of ontslagen worden als ze niet aan deze verplichtingen voldoen.
 • We hebben meerdere authenticatie- en toegangscontrolemaatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.
 • We handhaven een sterke codering van alle data-at-rest door het gebruik van de Advanced Encryption Standard (AES-256).

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Ook al doen we ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen, we kunnen de veiligheid van uw gegevens die via netwerken van derden naar onze servers worden verzonden, niet garanderen; elke overdracht vindt geheel op eigen risico plaats. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Toepassing

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door SafetyCulture en haar gelieerde ondernemingen, inclusief diensten die op andere sites worden aangeboden, maar sluit diensten uit met een afzonderlijk privacybeleid waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen, inclusief producten of sites die aan u kunnen worden getoond in zoekresultaten, sites die SafetyCulture-diensten kunnen bevatten of andere sites waarnaar wordt verwezen via links vanuit onze diensten. Ons Privacybeleid heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die onze diensten adverteren.

Handhaving

We herzien regelmatig de naleving van ons Privacybeleid. We houden ons ook aan verschillende zelfregulerende kaders. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om de kwestie verder op te volgen. We werken samen met de relevante regelgevende instanties, waaronder lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen wanneer we die niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Beperken

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u er voordien mee ingestemd heeft dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor directe marketingdoeleinden, dan kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

Toegang

U kunt de details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Voor het verstrekken van dergelijke informatie is mogelijk een administratieve vergoeding verschuldigd. In bepaalde omstandigheden, zoals uiteengezet in de Privacy Act 1988 (Cth), kunnen we weigeren om u de persoonlijke informatie te verstrekken die we over u hebben.

Correctie

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is.

Klachten

Als u van mening bent dat we de Australische privacyprincipes hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en verstrek ons alle details van de vermeende schending. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk informeren over de uitkomst van ons onderzoek, en de stappen die we zullen nemen om uw klacht af te handelen.

Andere websites

Houd er rekening mee dat het klikken op links en banneradvertenties op onze websites ertoe kan leiden dat uw browser toegang krijgt tot een website van een derde partij, waar de gegevensprivacypraktijken verschillen met die van SafetyCulture.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, informatie die wordt doorgegeven aan of verzameld door deze derden en u dient hun privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en plaatsen de meest recente versie op onze website. Als een herziening uw rechten op een significante manier vermindert of een materiële wijziging met zich meebrengt in onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan stellen we u hiervan op de hoogte.

Contact opnemen

Als u vragen heeft of contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden. Wij vragen u om uw identiteit te bevestigen wanneer u contact met ons opneemt.

Naam van de contactpersoon: Privacyfunctionaris

E-mail: privacy@safetyculture.io

Telefoonnummer: +61 1300 984 245

Post:
The Privacy Officer
c/o Boardroom
Level 12, 225 George Street
Sydney NSW 2000

Bijlage 1 – Uw Rechten

(a) AVG

In de context van dit privacybeleid is SafetyCulture de beheerder van persoonsgegevens en onze contactgegevens staan vermeld in de bovenstaande sectie Contact opnemen.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie

Volgens de AVG zijn dit de belangrijkste gronden waarop we ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via onze websites en diensten:

 • Noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract– het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken om onze verplichtingen na te komen bij het verlenen van een dienst aan u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract met ons aan te gaan;
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting– we zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke vereisten die ons mogelijk verplichten om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie;
 • Noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen– ofwel wij, of een derde, zullen uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), op voorwaarde dat we hebben vastgesteld dat die belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden, waaronder uw recht om uw persoonsgegevens te laten beschermen. Onze legitieme belangen omvatten het reageren op verzoeken en vragen van u of derden, het optimaliseren van onze website, applicaties en klantervaring, u informeren over onze producten en diensten en ervoor zorgen dat onze activiteiten op een passende en efficiënte manier worden uitgevoerd;
 • Toestemming– in sommige omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier te verwerken.

Externe dienstverleners

Zoals hierboven vermeld, zullen we uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derden, wanneer we die informatie hebben bewaard om de diensten te leveren waar u of onze klanten om hebben gevraagd, en om onderhoud uit te voeren of te reageren op technische incidenten die onze diensten beïnvloeden. U kunt een lijst opvragen van subverwerkers die momenteel door SafetyCulture worden gebruikt, door een e-mail te sturen naar privacy@safetyculture.io.

Wanneer we persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, vereisen we van dergelijke derden minimumnormen met betrekking tot vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Voor zover persoonlijke informatie wordt verstrekt aan derden buiten de EER, of aan derden die toegang zullen krijgen tot de informatie van buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat goedgekeurde waarborgen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de AVG, zoals de modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

SafetyCulture verwerkt persoonlijke informatie op onze servers in een groot aantal landen over de hele wereld. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op een server buiten het land waar u woont, ook buiten de EER. Om gebruikersgegevens en gegevens die naar onze producten zijn geüpload, op te slaan gebruiken we datacenters die worden beheerd door onze externe cloudhostingprovider, Amazon Web Services (“AWS”).

Bewaren van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie voor de tijd die nodig is om de diensten te leveren die we voor u uitvoeren, of om andere doeleinden te realiseren die in dit privacybeleid worden beschreven. U kunt altijd verzoeken dat we stoppen met het verwerken of verwijderen van uw persoonlijke informatie (zie hieronder de sectie over uw rechten).

Uw rechten met betrekking tot de informatie die we over u bewaren

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Details van deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, worden hieronder uiteengezet. Voordat wij gevolg kunnen geven aan uw verzoek, hebben wij een bewijs van uw identiteit nodig.

Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Als we daar een goede reden voor hebben, en als de AVG dit toelaat, kunnen we uw verzoek om een kopie van uw persoonlijke informatie, of bepaalde elementen van het verzoek, weigeren. Als we uw verzoek of een deel van uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor geven.

Recht op correctie of aanvulling

Indien de persoonlijke informatie die we over u bewaren onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren, bijwerken of aanvullen. U kunt ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@safetyculture.io.

Recht op wissen

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, gewist wordt, bijvoorbeeld als de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld of verwerkt, of als onze verwerking van de informatie gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden zijn voor het verwerken van de informatie.

Recht om bezwaar te maken of de verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via privacy@safetyculture.io. Bijvoorbeeld als we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor onze verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten en belangen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden.

U heeft mogelijk ook het recht om ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken, zoals in omstandigheden waarin u de juistheid van de informatie betwist en gedurende de periode waarin we de juistheid van uw gegevens nagaan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heeft u het recht om alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt ons vragen om die informatie aan u, of rechtstreeks aan een derde, over te dragen.

Het bovenstaande recht heeft enkel betrekking op persoonlijke informatie die:

 • u ons voordien heeft verstrekt; en
 • die verwerkt zijn met behulp van geautomatiseerde middelen.

Hoewel we zulke verzoeken graag ontvangen, kunnen we de technische compatibiliteit met de organisatiesystemen van een derde niet garanderen. We kunnen ook niet voldoen aan verzoeken die betrekking hebben op persoonlijke informatie van anderen zonder hun toestemming.

U kunt elk van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een van de methoden vermeld in de bovenstaande sectie Contact opnemen.

De meeste van de bovenstaande rechten zijn onderhevig aan beperkingen en uitzonderingen. We zullen redenen geven als we niet kunnen voldoen aan een verzoek voor het uitoefenen van uw rechten.

Voor zover we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de gegevens in de bovenstaande sectie Contact opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om, zonder menselijke tussenkomst, een beslissing te nemen. In de AVG wordt specifiek gereguleerd wanneer dergelijke beslissingen worden genomen die juridische of andere significante gevolgen hebben voor personen. Het is toegestaan onder de volgende omstandigheden:

 • Waar het nodig is om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren en waar er passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te beschermen.
 • In beperkte omstandigheden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en waar er passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te beschermen.

U wordt niet onderworpen aan beslissingen die een significante impact op u hebben uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen, we u op de hoogte hebben gebracht en u het recht hebben gegeven om de beslissing aan te vechten of te eisen dat de beslissing wordt genomen door een persoon.

Klachten

Als u niet tevreden bent over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de bovenstaande sectie Contact opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de UK Information Commissioner’s Office via een van de onderstaande contactmethoden:

Telefoonnummer: 0303 123 11113

Website: https://ico.org.uk/concerns/

Post: Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Als u buiten het VK woont of werkt of als u een klacht heeft over onze activiteiten buiten het VK, dan kunt u verkiezen om een klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit. Een lijst van relevante autoriteiten in de EER en de Europese Vrijhandelsruimte is hier beschikbaar.

(b) California Consumer Privacy Act (“CCPA”)

De CCPA verleent inwoners van Californië bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die SafetyCulture kan verzamelen, bekendmaken of verkopen. In het kader van van deze sectie betekent “Persoonlijke informatie” alles dat identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, met een bepaalde Californische consument of huishouden. We verzamelen, gebruiken of verkopen geen persoonlijke informatie van kinderen van 16 jaar of jonger.

Personen met een handicap krijgen toegang tot dit beleid in een alternatieve opmaak door een e-mail te sturen naar: privacy@safetyculture .io.

Uw openbaarmakingsrechten

Zoals aangegeven in dit Privacybeleid:

 • In de afgelopen 12 maanden heeft SafetyCulture persoonlijke informatie van u verzameld zoals vermeld in de bovenstaande sectie “Informatie die we verzamelen”.
 • SafetyCulture kan uw informatie delen met derden zoals beschreven in de bovenstaande sectie “Informatie die we verzamelen”.
 • SafetyCulture verkoopt (zoals gedefinieerd in de CCPA) geen persoonlijke informatie die we van u verzamelen.

Verzoeken

De CCPA geeft inwoners van Californië ook het recht om aanvullende details op te vragen over de persoonlijke informatie die we verzamelen (inclusief hoe we deze informatie gebruiken en openbaar maken en of deze informatie wordt verkocht) en, indien nodig, het recht om uw persoonlijke informatie te verwijderen.

Inwoners van Californië kunnen een verzoek indienen op grond van hun rechten krachtens de CCPA door contact met ons op te nemen via privacy@safetyculture .io. Om ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is en om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, zullen we uw verzoek nagaan aan de hand van 2 van de volgende 4 gegevenselementen voor het verifiëren van uw identiteit: (1) e-mailadres; (2) telefoonnummer; (3) beschrijving van het product of de dienst die u heeft gekocht of waarnaar u heeft geïnformeerd, en (4) de beveiligingscode van uw creditcard. Als u verzoekt om gevoelige informatie te verwijderen, dan moet u ons 3 van de volgende 4 hierboven beschreven gegevenselementen verstrekken zodat uw identiteit geverifieerd kan worden. Identificatie uitgegeven door de overheid kan een vereiste zijn.

We verbinden ons er ook toe om Californische consumenten niet te discrimineren omdat zij een van hun rechten uitoefenen. Ga voor meer informatie over de CCPA naar California Legislative Information.

Non-discriminatie

U heeft het recht om onze producten en diensten onder gelijke voorwaarden te ontvangen, ongeacht of u uw rechten krachtens de CCPA uitoefent of niet.

Ga voor meer informatie over de CCPA naar California Legislative Information.